Rechtswissenschaft

Stephan Rixen

Anmerkung

BGH, Beschluss v. 14. 11. 2018 – XII ZB 292/16 (OLG Bamberg).

Rubrik: Entscheidungen: Bürgerliches Recht. Verfassungsrecht
JuristenZeitung (JZ)

Jahrgang 74 () / Heft 12, S. 628-632 (5)
Publiziert 24.06.2019

6,00 € inkl. gesetzl. MwSt.
Artikel PDF
Personen

Stephan Rixen ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht I an der Universität Bayreuth.